ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Mike McLaughlin, Roger Gietzen, Erin McGuire, & Mary Benner

Event: ECHO International Agriculture Conference 2019 (2019-11-19)

Session : This session will be a discussion with practitioners and researchers who have been promoting solar fruit drying in the global south. The panel will discuss the various solar dryers they have been using along with the successes and challenges they have faced with the promotion of fruit drying.

Presenters : Mike McLaughlin, Roger Gietzen, Erin McGuire, & Mary Benner