ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.permatree.org/ecuador/adapti...cess-path-acap/

With the Adaptive Contour Access Path (ACAP) our focus is:

  1. Enabling improved manual access to the crops.
  2. Enhancing the soil quality with nitrogen fixing plants – Arachis Pintoi.
  3. Let the microorganisms do their magic with the soil – Vetiver Grass.
  4. Reducing erosion on a micro and macro level.
  5. Slowing down the water flow. Tropical rainfall can be extremely abundant quantity of water in short time.
  6. High efficiency in food crop production.
  7. Economically feasible solution.
  8. Creating diverse types of mulch material on site.

Collections