ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Advice on how to keep mosquitoes out of your home and instructions on how to make a mosquito net.

This booklet uses material from Footsteps, a literacy publication of TEAR FUND in 1998, used with kind permission.
This edition published in the United Kingdom in 2019 by MissionAssist.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Appropriate Techno... Pest Control