ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

  1. FEWS NET, the Famine Early Warning Systems Network, is a leading provider of early warning and analysis on acute food insecurity. Created in 1985 by theUS Agency for International Development(USAID) after devastating famines in East and West Africa, FEWS NET provides objective, evidence-based...
  2. Plants that are not normally considered as crops are consumed in times of famine
  3. Rural people of Ethiopia are endowed with a deep knowledge concerning the use of wild plants. This is particularly true for the use of medicinal plants, but also for wild plants, some of which are consumed at times of drought, war and other hardship. Elders and other knowledgeable community...
  4. 2002-10-01 It is not uncommon for people to rely on crops that are not the most suitable for their region. Here is an example from Ethiopia with some suggestions for alternatives.
  5. 2006-04-20 [Eds: We received a lot of feedback from network members in response to Tony Rinaudo’s article on the Green Famine (EDN 77). Some of the comments are condensed below.]
  6. 2011-10-20 The current drought and famine in the Horn of Africa are deeply distressing. The severe drought of the past year has put an estimated 12 million or more people in danger of starvation.
  7. Abstract, Science, 2020 The CHC team, led by Funk and geographer Greg Husak, practice what they call “humanitarian earth system science.” Working with partners funded by the U.S. Agency for International Development (USAID), they have refined their forecasts over 20 years from basic weather...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about Famine


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about Famine