ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.resilience.org/stories/2019-...d-produce-all/

Resilience.org, 2019

How much of the world’s food do smallholders produce? by Vincent Ricciardi and colleagues, published in Global Food Security, the researchers estimate that small farms produce “28–31% of total crop production and 30–34% of food supply on 24% of gross agricultural area.” They define small farms as those having less than 2 hectare.  In this research, livestock production and fisheries are not included. The selected farm size limit is very small, In Sweden units with less than 2 hectares are not even defined as a farm. Our own farm with around 1 hectare of vegetables and fruits, 8 hectares of arable grassland and 13 hectares of permanent grassland certainly would qualify as a very small farm in this country.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Resilience Food Production