ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion : Leaves, Flavouring

A shrub 2-4 m tall. Often the plant is small due to repeated cutting. It can grow 8 m tall. There are stilt like aerial roots on the stems near the base. It develops suckers and forms clumps. The leaves are arranged in spirals. The leaves are narrow and folded like a fan. They have sharp edges. They are 75 cm long and 2.5 cm wide. They droop about half way along. The plant rarely flowers. The flowers are white and the fruit heads are 20 cm across.

A tropical plant. It is native to SE Asia. It grows in forests ad can grow in full sun or light shade.

http://edn.link/pandamar


Collections