ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Leaves, Vegetable, Seeds, Fruit, Nectar, Flowers

An annual herb about 0.5 m high. It is mostly low lying. The leaves are round or kidney shaped and 2-5 cm across. They have shallow lobes and a wavy edge. There are fine teeth around the edge. The flowers are pale lilac with darker veins. They are small and in stalked clusters in the axils of leaves. The petals are deeply notched on the outer edges. The fruit are nutlets which are brownish-green when ripe. They have smooth hairy backs.