ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.goorganics.org/

OUR WORK

GO Organics’ mission is “Empowering Regenerative Agriculture + Peace”.

To achieve the mission, having sustainable development is fundamental.

The United Nations’ 17 Sustainable Development Goals (SDG) (see below) often view as a global macro undertaking only achievable by the government of each nations. However, GO Organics believes that by creating a global socially inclusive organic industry, we can address all these 17 goals at a micro level within one single industry, ie. the organic agriculture industry.

Being a social/impact enterprise, GO Organics’ activities not only focus on addressing all the 17 goals of the United Nations’ SDG but also create a partnership network (SDG 17) between private sectors, governments, NGOs and academic institutions.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Coolbot DryCard Evaporative Cooling