ECHO ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမျိုးစေ့ဘဏ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသေးစားလယ်သမားများ နှင့်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူ များ၏နေထိုင်မှုအသက်တာများကို တိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်နေသူများဖြစ်၍ တွင်ကျယ်စွာအသုံးမပြု သေးသော ကောက်ပဲသီးနှံများကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများအား အထောက်အကူ အဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။ 

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများအတွက်အခမဲ့စမ်းသပ်မျိုးစေ့များ

ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် မျိုးစေ့ဘဏ်မှဆင်းရဲနွမ်းပါးသောသူများ၏ကိုယ်စားအလုပ်လုပ်နေသောသူများအား မျိုးစေ့နမူနာထုပ်ငယ်များကိုပေးပါသည်။ စမ်းသပ်မျိုးစေ့များကိုအသေးစားလယ်သမားများအတွက် အမျိုး အစား မတူညီသောသီးနှံများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ မြေဆီကြွယ်ဝမှုတိုးတက်ခြင်း၊ အသုံး၀င်သော လယ်ယာ ထုတ်ကုန်များကိုပေးခြင်းနှင့် လယ်သမားများအတွက် ဝင်ငွေလည်ပတ်ခြင်း စသည်တို့အားစီစစ်အကဲဖြတ် ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။.

ECHO လူထု၀န်းကျင်အဖွဲ့သားများဖြစ်၍လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများသည်တစ်နှစ်လျှင်မျိုး စေ့ထုပ် ၁၀ထုပ်ကိုကုန်ကျမှုမရှိဘဲတောင်းဆိုနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မှီသောသူတစ်ဦးချင်းတို့သည် ကုန်ကျမှု − မရှိသောအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ “လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်သား”အဖြစ် သတ်မှတ် ချက်မပြည့်မှီပါက ကျွန်ပ်တို့၏“တစ်ဦးချင်းအာမခံကြေး” အဖွဲ့ဝင်မှတဆင့် ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ် ဖြင့်မျိုးစေ့ဝန် ဆောင်မှုပေးပါသည်။

မျိုးစေ့ဘဏ်၏သဘောသဘာ၀ကြောင့် ဤသီးသန့်မျိုးစေ့များကိုလူတိုင်းမရနိုင်ပါ။ သင်၏နောက်ဖေးခြံ အတွက် မျိုးစေ့များကိုရှာဖွေမည်ဆိုပါက ECHO စာအုပ်ဆိုင်မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

စမ်းသပ်မျိုးစေ့များကိုမှာယူခြင်းမပြုမီ-

လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများသည် ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်လျှင်နမူနာမျိုးစေ့ ၁ဝထုပ်အထိအခမဲ့ ရယူနိုင် သည်။ သင်သည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိသိနိုင်ရန်နှင့် မှာယူရန်အတွက်တင်ပြသောအခါ အသုံးပြုရ မည့် “မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာကုတ်”ကိုရရှိရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ဤပုံစံကိုဖြည့်ပါ။

အစီအစဉ်များဆွဲရန်နှင့်ရေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူစရိတ်သက်သာစေရန် တစ်ကြိမ်မှာလျှင် နမူနာ၁ဝထုပ်စလုံးကိုမှာ ယူပါ။ သင်သည်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုတစ်ခုထက်ပို၍မှာပါက ကျွန်ပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့်ပမာဏအပေါ် မူတည်၍ မှာယူမှုကန့်သတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ပေးမည်။ မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာကုတ်ကိုတောင်းဆိုရာတွင် ပြန်လည် ဖြေကြားမှုကိုပုံမှန်အလုပ်ချိန်တွင်သာပြုလုပ်မည်ကိုသတိပြုပါ(နံနက်၈နာရီ မှ ညနေ ၅နာရီ၊တနင်္လာမှ သော ကြာနေ့)။

မှတ်ချက် – ကျေးဇူးပြု၍ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံတွင်းသို့မျိုးစေ့ယူဆောင်ရန် သွင်းကုန်ခွင့်ပြု ချက်(ပါမစ်) နှင့် သို့မဟုတ်အပင်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်သည်ဤ  ကဲ့သို့သောအချက် အလက်များကိုလိုအပ်သည့်နိုင်ငံသို့သင်၏မျိုးစေ့များကိုပို့ပေးစေလိုပါကထိုစာရွက်စာတမ်း များ၏ကုန်ကျစရိတ် အတွက်သင်တာဝန်ယူရပါမည်။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံအများစုနှင့်ဥရောပအလယ်ပိုင်းရှိ တိုင်းပြည်များစွာတို့တွင် တင်းကြပ်သောသွင်းကုန်ဥပဒေရှိပါသည်။ သင့်နိုင်ငံဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်၍သေချာ စွာမသိပါက စိုက်ပျိုးရေးဌာ နကိုမေးပါ။ သင်အလိုရှိပါကကျွန်ပ်တို့အနေဖြင့်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းလက် မှတ်ကိုပေးနိုင်မည်ဖြစ်၍ ၆၁ $ ကျသင့်ပါမည်။ သင့်နိုင်ငံ၏သွင်းကုန်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်ကောင်းစွာ မသိပါက ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်ပ်တို့ထံ သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။

မှာယူရန်ညွှန်ကြားချက်များ

ကျွန်ပ်တို့၏မျိုးစေ့ဘဏ်သည် စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့ဘဏ်မဟုတ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍မှတ်သားထားပါ။ ကျွန်ပ်တို့ သည် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အထုပ်များထုတ်ခြင်းနှင့်မှာယူသောပစ္စည်း များကိုပို့ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သင်များနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ကိုသာအားထားနေရပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မှာယူခြင်းကို စီစစ်ပြီးသည့်နေ့မှစ၍ မှာယူမှုအစီအစဉ်နှင့်တင်ပို့ခြင်းကို ၂ပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်သည်။ သင် ၏စိတ်ရှည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

အကူအညီရှာဖွေခြင်း

ECHOသည် စိုက်ပျိုးရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်ကောင်းစွာပေါက်နိုင်သည့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးမပြုသေး သော စားပင်မျိုးကွဲများနှင့်အမျိုးအစားများစွာတို့ကိုပေးပါသည်။ ဤမျိုးကွဲများစွာတို့သည် သင့်အတွက်အသစ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်၊ နေထိုင်ရာဒေသနှင့်အသင့်လျော်ဆုံးသော မျိုးကွဲများကိုရွေးချယ်နိုင် ရန်အတွက်ကူညီရန် ကျွန်ပ်တို့ရှိနေပါသည်။


လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်မူဝါဒများ။