ဤအရာ Page သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

These are a few images from the SRI Workshop and Harvesting Day on 26 November 2021 CLICK HERE to return to workshop resources.

SRI Harvest Nov21 Fig1SRI Harvest Nov21 Fig2SRI Harvest Nov21 Fig3SRI Harvest Nov21 Fig4SRI Harvest Nov21 Fig5SRI Harvest Nov21 Fig6SRI Harvest Nov21 Fig7SRI Harvest Nov21 Fig8SRI Harvest Nov21 Fig9SRI Harvest Nov21 Fig10SRI Harvest Nov21 Fig11SRI Harvest Nov21 Fig12SRI Harvest Nov21 Fig13SRI Harvest Nov21 Fig14SRI Harvest Nov21 Fig15SRI Harvest Nov21 Fig16SRI Harvest Nov21 Fig17SRI Harvest Nov21 Fig18SRI Harvest Nov21 Fig19SRI Harvest Nov21 Fig20SRI Harvest Nov21 Fig21