ဤအရာ Page သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

These are a few images from the Introduction to Integrated Pest Management, 19-20 May, 2022.  CLICK HERE to return to workshop resources.

 

IPM Workshop Group Photo (ECHO Asia May 2022)

 

IPM Workshop (ECHO Asia May 2022) Fig1

IPM Workshop (ECHO Asia May 2022) Fig1

IPM Workshop (ECHO Asia May 2022) Fig2

IPM Workshop (ECHO Asia May 2022) Fig3

IPM Workshop (ECHO Asia May 2022) Fig4

IPM Workshop (ECHO Asia May 2022) Fig5