Энэхүү хөдөлгөөнт дүрс нь нянгийн гаралтай халдварт өвчний тархах замуудын талаарх ерөнхий ойлголт, халдварт өвчний тархалтыг багасгах үндсэн арга замуудын талаар харуулна.

Collections