Бүдүүн, шулуун гэдэсний хавдар гэдэг нь өөрчлөлтөд орж хэвийн бус болсон эсүүд хяналтгүйгээр хуваагдалд орж үржиж, хавдрын аюултай эсийн бөөгнөрөл үүсгэх юм. Бүдүүн, шулуун гэдэсний хавдрын эхэн үед бараг зовиур илэрдэггүй. Харин эмнэлэгт тогтмол хандаж үзлэгт хамрагдсанаар хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх боломжтой. Бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрыг эрт үед нь илрүүлж чадвал эмчлэх боломж өндөр байдаг.

Collections