Ba produits ya insecticides oyo tokoki ko zwa na nature ekoki ko wuta na ba mbuma ya nzete ya neem pe ko pompame na bilanga pona koboma ba niama ya mike oyo elandaka bilanga. Vidéo oyo ya 2 minutes pe 33 secondes ezali kolakisa ndenge nini ko pona ba fruits ya nzete ya neem, ko kawusa yango, kolongola poso, ko pona ba graines, ko nika yango, ko sangisa poudre na mayi, ko filtrer mélange yango, pe ko préparer solution pona ko pomper na bilanga