នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
This book may no longer be available in print.

Technical Bulletin no. 7

64 pages, illustrated, photos

Publication Details

  • Published: 1988
  • Publisher: Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests
  • Dewey Decimal: 630.967
  • ECHO Library: 630.967 MAF

ស្លាក

Bananas