នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book is for use in teaching the basic principles of Holistic Management in a village context.

Publication Details

  • Publisher: Savory Center
  • Dewey Decimal: 338.433
  • ECHO Library: 338.433 BIN