នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

Boletin tecnico, no. 6, 1977. Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia

84 pages, illustrated

Publication Details

  • Published: 1977
  • Publisher: Cenicaf{acute}e,
  • Dewey Decimal: 338.173
  • ECHO Library: 338.173 VEL

ស្លាក

coffee processing