នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

A Case Study from Haroonabad, Pakistan

Research Report 63

20 pages, illustrated

Publication Details

  • Published: 2002
  • Publisher: International Water Management Institute, IWMI
  • ISBN-10: 9290905042
  • Dewey Decimal: 363.728
  • ECHO Library: 363.728 HOE