នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

358 pages, illustrated

Cambridge Geographical Studies

Publication Details

  • Published: 1974
  • Publisher: Cambridge University Press
  • ISBN-10: 0521098432
  • Dewey Decimal: 630.9
  • ECHO Library: 630.9 GRI

ស្លាក

Agricultural System