នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

19 pages

Mountain Farming Systems, Discussion Paper Series, MFS Series no. 24

Publication Details

  • Published: 1992
  • Publisher: Icimod-Nepal
  • Dewey Decimal: 630.914
  • ECHO Library: 630.914 JOD