នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

Proceedings of a workshop held in Ibadan, Nigeria, 27 April - 1 May 1981

164 pages

Publication Details

  • Published: 1981
  • Publisher: The United Nations University
  • Dewey Decimal: 631.58
  • ECHO Library: 631.58 MAC