នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr), Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/human-urin...-fertilizer

Access Agriculture Training Video

Land in Tororo district in Uganda has been intensively used and the soil fertility is low and declining. This video shows a possible solution - using urine as a fertiliser.

 

Available languages

Arabic   Bambara   English   Fon   French   Kiswahili   Luganda   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Wolof