Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

ECHO Network members in Haiti produce development notes in Creole. 

5 Issues in this Publication (Showing issues 5 - 1)

Nòt Devlopman Ayiti - Haiti Development Notes Issue 5 - 2019-03-20

Piblikasyon #5
Mas 2019
Kreyòl

1 – RNA (Rejenerasyon Natirèl Asiste)
6 – Karambola
8 - Pest Porsin Klasik (PPK)
9 – Jan nou fè jaden ta dwe glorifye Bondye epi reflete angajman nou genyen avèk Kris.

Nòt Devlopman Ayiti - Haiti Development Notes Issue 4 - 2018-12-20

Piblikasyon #4
Desanm 2018
Kreyòl

1 – Ren Kase
2 – Fosfò
3 - Vitamin C
5 – Lam Veritab
7 – Vizyon Biblik
Pou Afè Jesyon Tè

Nòt Devlopman Ayiti - Haiti Development Notes Issue 3 - 2018-08-20

Piblikasyon #3
Dawout 2018
Kreyòl

1 - Valè Vètè Yo Genyen
3 - Kòman pou konnen laj kabrit
4 - Lam Veritab
6 - Bon Nitrisyon
7 – Bondye Egziste

Nòt Devlopman Ayiti - Haiti Development Notes Issue 2 - 2018-04-20

Piblikasyon #2
Avril 2018
Kreyòl

1 -  Bay Angrè ak bouchon boutey
2 – Ti Istwa
3 - Gen lavi nan tè a!
5 – Bondye kreye, Peche kraze, Jezi ap restore
6 – Doliv

Nòt Devlopman Ayiti - Haiti Development Notes Issue 1 - 2018-01-20

Piblikasyon #1
Janvye 2018
Kreyòl

1 - Agwoforesteri
2 - Ti Istwa
6 - Fè Jaden pou laglwa de Dye
7 - Kasya, Yon pye ki grandi rapid
7 - Nitrisyon Zannimo