This Book does not exist in your language, View in: Kreyòl Ayisyen (ht),
Or use Google Translate:  
English (en) | Change Language

This book may no longer be available in print.

An Nou Repare Tè Nou montre kijan lidè legliz yo ak lot lidè nan kominote a te relize, tè a k’ap pwodwi manje pou nou manje a, te komanse fatigue, e forè yo ki se sous anpil lòt bagay pou nou ap disparèt. Nou te konnen Bandye te bannou responsabilite pou nou pran swen ak pwoteje resous natirèl yo li te kreye ak dwa li te bannou pou itilize yo. Sou sipèvisyon Pastè Simon, moun nan kominte Katindi te fè kèk chajman ki ogmante fètilite ak pwodiksyon tè a, e komanse rebwaze, repare forè yo ki te preske disparèt. Pwogrè moun nan Katindi te fè, te ankouraje moun nan lòt kominote pou fè menm chajman an tou. Reparasyon forè yo ak tè yo, amelyore lavi moun yo ak manje y’ap manje.

Publication Details

  • Published: 2012
  • Publisher: ECHO, Inc

Purchase