English (en) | Change Language

August 2024


การอบรมหลักสูตร การพัฒนาและการทำเกษตรในเขตพื้นที่ร้อนชื้น ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course (TAD) - Thai Language

August 19, 2024 16:10 - August 24, 2024 16:10

ECHO Asia Small Farm Resource Center, Chiang Mai ศูนย์การเรียนรู้และธนาคารเมล็ดพันธุ์ เอคโค่ เอเชีย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ , Thailand ประเทศไทย
Presented By: ECHO Asia Impact Center จัดอบรมโดย เอคโค่ เอเชีย

 

หลักสูตรการอบรมนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนา มิชชั่นนารี และอาสาสมัคร ที่กำลังมองหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคด้านการทำการเกษตรที่มีประโยชน์และมีต้นทุนต่ำในการทำงานกับชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการทำการเกษตรที่หลากหลายตลอดการอบรม เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากที่มีตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนกับ หลักสูตรการเริ่มต้นสำรวจ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของหัวข้อและเทคนิคในการทำการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย

 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (Thai Language) Course_August_2024 Flier

ECHO East Africa and Canadian Foodgrains Bank Joint Symposium on Best Practices in Sustainable Agriculture & Appropriate Technologies

August 20, 2024 00:00 - August 22, 2024 00:00

Linde Hotel in Mponela/Dowa, Malawi
Presented By: ECHO East Africa and Canadian Foodgrains Bank

Greetings!..You are cordially invited to join us in this important meeting for learning and sharing best practices of Sustainable Agriculture and Appropriate Technologies.

We will be sharing best practices promoted by different specialists from across the region. It will be an opportunity to network among those working in East and Southern Africa to alleviate poverty, fight against hunger, and improve food security and the overall livelihood of the people we serve.

Presenters welcome: We seek qualified speakers and we are contacting you to offer yourself, or to suggest to us others to share best practices in their work.  ECHO EA and Canadian Foodgrains Bank seek speakers whose themes have wide relevance for impacting food security. Both morning plenaries and practical afternoon breakout sessions or panels are sought for poster presentations.

Please join us to find good speakers for this event. We encourage potential speakers to submit the attached speaker form so that we can save their place in the schedule. The format requests 3 sentences of biographical data, a photo, a theme title, and a 3 sentence summary of the presentation. 

We hope you will encourage your colleagues and partners in other organizations to attend, and even to offer presentations. Please share with us any contact person(s), name & email & telephone via email or this presenter form, so that we can welcome them either to present, attend, or send participants. Thank you in advance for your support and contributions. 

We encourage organizations to support participants, especially from Malawi who are working on the frontlines of rural development to combat hunger, poverty, and malnutrition and to raise standards of living. Please refer this opportunity to people you know or send us any contacts or networks whom you think we should invite. We anticipate this to be a very rich event for all involved.

 

Presenter Form

Register Here

Seed Savers Network Kenya - Seed Boot Camp

August 26, 2024 09:00 - August 31, 2024 16:00

Seed Savers Learning, Kenya
Presented By: Seed Savers Network Kenya

seed savers network kenya august event

The goal of this event is to provide inspirational experiences from practitioners on community managed seed systems.

The objectives of this event are: 

  1. To empower learners with knowledge, skills, and attitude on seed security assessment within farming communities. 
  2. To empower learners with knowledge, skills, and attitude on community seed banking and traditional seed preservation.
  3. To equip learners with knowledge, skills, and attiude on farmer-led documentation and characterization of local varieties and associated traditional knowledge. 
  4. To facilitate collaboration and networking for seed movement building. 

September 2024


ECHO Asia Community Seed Bank Symposium

September 02, 2024 08:30 - September 06, 2024 16:30

ECHO Asia Small Farm Resource Center Chiang Mai, Thailand, Thailand
Presented By: ECHO Asia

 

ECHO Asia Community Seed Bank Symposium_September 2024_Event Flier

Join us as we gather together an inspiring group of current and aspiring managers of Community Seed Banks from across the region. Together we will explore the in's and out's of the diverse Community Seed Bank models in use across ECHO's existing network. Time will be split between classroom time and hands-on activities to gain better understanding of both the theory and practice of operating low-cost, context-appropriate Community Seed Banks. This course is designed for current managers and those that aspire to start their own operations. 

ECHO North America: TAD II: Food Forests, Garden Design and Planning

September 16, 2024 08:00 - September 20, 2024 17:00

ECHO North America, United States

This is a five day, hands-on course that will focus on food forests and garden design. By taking this course you will learn how to design and start a food forest in your own backyard. Participants will walk through the design process with professional designers, starting from setting goals, surveying the piece of land, building a base map, considering earthworks, and creatively designing around constraints.

Attendees will be able to see and apply these principles to a small garden or a large plot of land. This training is also beneficial to missionaries to be able to help individuals in food insecure areas around the world have a foundation to bring nutrition into their lives from their own backyard.

TAD II Sep24 Image

Register Here

November 2024


ECHO® International Agriculture Conference  - 2024

November 12, 2024 08:00 - November 14, 2024 20:00

ECHO Global Farm and Crowne Plaza Fort Myers Gulf Coast Hotel, Ft. Myers, USA  , USA
Presented By: ECHO

Visit The Conference Website

Welcome to the 31st annual ECHO International Agriculture Conference! This event brings together industry leaders, practitioners, researchers, and educators dedicated to eradicating hunger and improving lives through agriculture and community development. Our plenary, breakout, and workshop sessions offer valuable opportunities for learning and collaboration.

Attendees will have the chance to hear from speakers who share their agricultural challenges and successes, personal experiences, and transferrable principles for addressing food insecurity. Along with learning from presenters, delegates will also have an opportunity to gain hands-on experience at ECHO's Small Farm Resource Center during the afternoon breakout sessions. Networking with like-minded individuals is a key highlight of the conference. 

Join us from November 12-14 in Fort Myers, Florida for this important gathering. (Check-in available on November 11th and 12th). Additionally, there will be an optional one-day post-conference workshops on November 15th. We invite you to celebrate more than 30 years of networking and learning together at this enriching event.

Register Here

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (TAD) Course

November 18, 2024 08:30 - November 23, 2024 16:30

ECHO Asia Small Farm Resource Center Chiang Mai, Thailand, Thailand
Presented By: ECHO Asia Impact Center

This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impact agricultural ideas and techniques. Participants will be introduced to various agricultural practices and technologies through classroom time and hands-on activities on the farm, learning to 'use what you have to make what you need.'

This course is considered an 'introductory survey course' and will present a broad overview of many options suited to smallholder agricultural contexts in Asia.

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (TAD) Course_November 2024 Flier

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course Schedule_Nov_2022