Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Intended to assist farmers who are becoming increasingly involved in the establishment of village-based seed enterprises. 

23 pages, illustrated, photos

2 copies

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2005
  • Nhà Xuất Bản: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
  • ISBN-10: 9291271811
  • Dewey Decimal: 631.521
  • Thư viện ECHO: 631.521 BIS