இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrc...use/worldsoils/

Healthy soils are the foundation of agriculture. In the face of mounting challenges such as a growing global population, climate change, and extreme weather events, soil health is critical to our future. Healthy soil is essential as global demands rise for food, fuel, and fiber. Soils also play a crucial role in food security, hunger eradication, climate change adaptation, poverty reduction and sustainable development.


குறிச்சொற்கள்

Soil Soil science