இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

play.google.com/store/apps/deta...ore/apps/details

Android

Welcome to the Fertilizer Optimizer app! This app will assist you in using fertilizer more efficiently to optimize your fertilizer investments. The app will ask you for information on crops grown, area planted, expected crop sale prices, fertilizers costs and the budget you have to invest in fertilizer products. Based on robust crop response functions, it will calculate the most profitable combination of fertilizers to purchase and advise you on crop and site specific application rates. The app can also take into account any integrated soil fertility management (ISFM) practices to tailor the fertilizer recommendation to your farm. 

We’ve created the Fertilizer Optimizer app so that extension workers and farmers can have free access to fertilizer advice, on mobile devices. The app runs offline allowing you to perform optimization calculations in the field. The app will periodically check our servers for updates to the tool. The Fertilizer Optimizer has been produced for: Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia and is available to use in English, French and Portuguese.


குறிச்சொற்கள்

Fertilizer CABI