இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Français (fr), Español (es), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

www.accessagriculture.org/keeping-mi...n-and-fresh

Access Agriculture Training Video

Modern dairy plants buy fresh milk from local farmers and herders to make into many different products. The company pays a fair price, but requires strict hygiene: they only buy milk that is clean and fresh.

 

Available languages

Arabic   Bangla   Bemba   Chitonga / Tonga   English   French   Hausa   Hindi   Kiswahili   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Yoruba


குறிச்சொற்கள்

AccessAgriculture Milk Dairy Farming Food Safety