இந்த Presentation உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

 

Presented By: Boonsong Thansritong

Event: 2022 ECHO Asia On-Farm Feeds Workshop (08-04-2022)

This presentation shows the importance of considering other means of feeding livestock, components of different feed requirements for different livestock (pigs, poultry, fish, ruminants), and how to perhaps develop a fully nutritious and cost efficient on-farm feed.


குறிச்சொற்கள்

Feeding and Feeds

பகுதிகள்

Asia