இந்த Video உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

A brief video of Chris McDonough describing the issues of soil erosion in black cracking clay soils in Tanzania, showing the importance of conservation farming techniques to help overcome this.


குறிச்சொற்கள்

Soil Erosion Conservation Agric...

பகுதிகள்

East Africa