இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

https://www.lyonia.org/downloadPDF-2.480.pdf

Abstract, 2006

Ficus (Fig) species have a wide range of distribution and uses in Nepal. Of the 36 Ficus species native to Nepal, 21 are indigenously used as food, fodder, fuel wood, vegetable, medicine, etc. and some are used religeously in Nepal, and 10 in the closer study area. Ficus religiosa (Pipal), F. benghalensis (Bar), F. benjamina (Sami), F. racemosa (Dumri), especially have a high religious value for both Hindus and Buddhists and are deemed sacred. The indigenous use as medicine is very important. F. benghalensis (Bar) was found as the medicinally most important species , used to treat 22 ailments.

Key words: Ficus, Nepal, traditional use, biodiversity

Over 300 species of fodder trees are found in Nepal and more than 50% of these are Ficus species (Kunwar 2002), which are being cultivated in and around farmlands.


குறிச்சொற்கள்

Fodder trees

பகுதிகள்

Asia

Collections