இந்த Article உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1  1/4th  

cup pigeon or condo peas  

3

quarts water  

¾

cup cooking oil  

4

segments garlic  

1  1/4

cups tomatoes  

½

cup liver  

3

tbsp salt  

2

cups water  

1 3/4

cups winged beans  

2

cups moringa leaves  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

Recipe Instructions:

  1. Boil peas until cooked and set aside.
  2. Sauté garlic, onion and tomatoes and add liver.
  3. Cover and cook until liver is tender.
  4.  Season and add water.
  5. Add winged bean and papaya.
  6.  Cover and cook 10 minutes.
  7.  Add cooked peas and moringa leaves.
  8. Serve hot.

குறிச்சொற்கள்

Pigeon Pea Papaya