இந்த Presentation உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  
 

Presented By: Nate Gray

Event: ECHO International Agriculture Conference (15-11-2022)

Session: A Session on Community-Saving Grains. Topics explored in this session include: 

  • A description of a Savings Group program in West Africa 
  • Food management groups in light of a hunger problem
  • Why should farmers go in debt to buy back their own food? 
  • Adequate Storage
  • Storgae Design and Methods
  • Pest and Mold Problems
  • Food Management Groups in Action