இந்த Book உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Español (es),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

This book may no longer be available in print.

En este documento encontraran algunos materiales tecnicos del Manual de Capacitacion de Nivel Basico sobre el Metodo Biointensivo de Cultivo, que sera presentado a ustedes para su analisis completo en la Conferencia del 2007 para ser probado y validado por todos los Biointensivistas del mundo. El Manual fue elaborado de manera conjunta por Ecology Action de Willits California, Autogestion, Desarollo y Sociedad de Ecuador (ADYS) y Ecologia y Poblacion de Mexico, (ECOPOL). 

Publication Details

  • Published: 2006
  • Publisher: Ecology Action
  • Dewey Decimal: 338.16
  • ECHO Library: 338.16 BAS SPANISH

குறிச்சொற்கள்

Spanish Language