இந்த Publication Issue உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

Edible Portion: Seeds, Leaves, Spice, Vegetable

A small erect bean up to 60 cm tall. It grows each year from seed. Straggling kinds can occur. Stems, leaves and pods are softly hairy. The leaves have 3 leaflets. The leaflets have stalks. Flowers are small and white or blue. They occur in groups in the axils of leaves. The pods are broad, flat and hairy. Pods have 2-4 seeds. The seeds can be yellow to black.


குறிச்சொற்கள்

Soya bean Legumes as Food Soybeans Glycine max