இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Français (fr), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

www.accessagriculture.org/making-bal...-dairy-cows

Access Agriculture Training Video

Based on how much milk each cow gives you can calculate the amount of balanced feed needed for your cows. You should also feed your cow green grass each day. This helps to increase the total quantity of milk as well as the amount of fat in the milk. It is also good for their digestion.

 

Available languages

Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   English   French   Nepali


குறிச்சொற்கள்

AccessAgriculture Cows Milk Production Ruminants Feed