இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

www.accessagriculture.org/slm12-cons...agriculture

Access Agriculture Training Video

The main aim is to reduce costs and improve profitability. Soil health is improved as is soil moisture. Zambia is leading the way in Sub-Saharan Africa and this programme shows how the technique is practiced.

Available Languages: 

ArabicBambaraBembaBurmeseChitonga / TongaEnglishFonFrenchFulfulde (Cameroon)GhomalaKalenjinKikuyuKinyarwanda / KirundiKiswahiliLugandaLuo (Uganda)Ngakarimojong / KaramojongPeulh / Fulfuldé / PulaarSpanishTeluguUrduWolof