இந்த Book உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

319 pp : ill. 

Gift of Wanda Krolikowski March, 2023

The Gardeners Handbooks series is paced with inspirational ideas, pratical advice and beautiful photographs.  Fruits & Vegetables is a concise guide to growing a garden full of luscious edible plants.  

Topics covered include:

Assessing your site and preparing the soil

Planning and planting for maximum yield

Using compost, fertilizers and mulch

Espalier training and container gardening

Controlling pests, diseases and weeds

Four-season care and extending the season

detailed descriptions and growing advice for more than 130 popular species

Publication Details

  • Published: 2003
  • Publisher: NY : Barnes & Noble
  • ISBN-10: 1876778962
  • ISBN-13: 978-1876778965
  • Dewey Decimal: 635
  • ECHO Library: 635 MOO

குறிச்சொற்கள்

Fruit Vegetables

Purchase