இந்த Presentation உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en), ไทย (th),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

 

Presented By: Landon Darilek

Event: 2020 ECHO Asia Introduction to Soils

This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter, and nutrients. 

After some classroom discussion we went out to into the ECHO Farm where we looked at soil profiles with different soil horizons to point out textural, color, density, and structural differences. Participants practiced determining soil texture by feel.

Special thanks to Dr. Landon Darilek for giving this presentation at the ECHO Asia Small Farm Resource Center in Chiang Mai, Thailand in June/July 2020.

 

 


குறிச்சொற்கள்

Soil pH Soil science

பகுதிகள்

Asia