Teff ezali céréale moko ya tina makasi na Ethiopie. Ba lolenge ya kala ya ko lona yango ezali ko nécéssiter que elonama na ba nzete ya milayi pe yango esalaka que obuka ebele te, pe lisusu bo bongisi sima ya ko buka na ndenge ya kolono ebele mais kobuka muke. Vidéo oyo ezali kolakisa technique ya kolona ya mulongo oyo ezali ko sala que elona muke mais obuka ebele. Un dixième ya graines de teff eko zala utiliser na système ya kolona ya rangée par rapport ya système ya kala, yango eko sala que o utiliser kaka ba graines de teff muke mais obuka ebele