Sắp xếp: Liên quan | Mới nhất trước | Cũ nhất trước


5 đề mục được tìm thấy (Hiển thị 1 - 5)
  1.  
  2. This article is from ECHO Asia Note #16 During the 2012 ECHO Agriculture Workshop in Yangon, 63 attendees representing at least 25 agriculture and community development organizations from across Myanmar were polled about their observations and opinions related to climate change. The vast majority...  
  3. 14-06-2014 This article is from ECHO Asia Note #21 Hướng tới một tương lai canh tác lúa tốt đẹp hơn Phương Pháp Thâm Canh Lúa Cải tiến (SRI) đang trở nên phổ biến ở Thái Lan. Cả nông dân mới và nông dân giàu kinh nghiệm đều rất hứng thú học hỏi để cải thiện hệ thống trồng lúa thay vì chỉ tập trung vào năng...  
  4. Farm-generated fertility makes agriculture more sustainable. Crop residues and manures are part of the nutrient cycle and can lower input costs through the use of thermophilic composting, vermiculture, bokashi production, or green manures. Farm-generated feeds can also reduce expenses, if farmers...  

Muốn xem thêm kết quả?

Hỏi cộng đồng về Kĩ thuật nông nghiệp