Điều này Link không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

http://www.thepermaculturepodcast.com/

Discussing permaculture around the world.