เรียง: ความเกี่ยวข้อง | ใหม่ล่าสุดก่อน | เก่าที่สุดก่อน


2 รายการที่พบ (กำลังแสดง 1 - 2)
  1. ทรัพยากรหลัก Small-scale farming is a surprisingly complex enterprise with multiple areas of risk that also present opportunities for impact. -- David Erickson, CEO, ECHO "Small farmers produce much of the developing world's food. Yet they are generally much poorer than the rest of the population in these...  
  2.  

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

สอบถามชุมชนเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ของการเกษตรเขตร้อน