เรียง: ความเกี่ยวข้อง | ใหม่ล่าสุดก่อน | เก่าที่สุดก่อน


1 รายการที่พบ (กำลังแสดง 1 - 1)
  1. ทรัพยากรหลัก Small-scale farming is a surprisingly complex enterprise with multiple areas of risk that also present opportunities for impact. -- David Erickson, CEO, ECHO "Small farmers produce much of the developing world's food. Yet they are generally much poorer than the rest of the population in these...  

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

สอบถามชุมชนเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ของการเกษตรเขตร้อน