• นอกจากนี้ยังมี:
  • English

กำลังประมวลผล

ผู้นำเสนอ: Kittichai Saampunsinkor น“ย. ก‘ต‘ชัย สัมพันธุ์ส‘นก่อ

กิจกรรม: ECHO Asia "Improving Lives" Agriculture & Community Development Conference

This workshop will explore the methods and benefits of vegetable grafting, specifically for tomato, pepper, and eggplants. Plant propagation is the ability to multiply plant numbers while preserving plant characteristics or develop better characteristics. Vegetable grafting is a mechanism by which two varieties of plants can be grafted to receive multiple benefits. Some of the benefits of grafting vegetables include: it is inexpensive and easy, it does not rely upon expensive technologies, it produces the same plant characteristics, it utilizes rootstock that is healthy and strong, it produces fruit earlier, it produces fruit more quickly, it produces a strong plant, it is disease resistant, and is adaptable to the environment.

ประวัติ นายกิติชัย สัมพันธุ์สินก่อ (ชัย)  ผู้จัดการฝ่ายผลิตธนาคารเมล็ดพันธุ์เอคโค่ ชั้ยทำงานกับเอคโค่มาสามปีแล้ว ชัยดูแลด้านการผลิตเช่นการปลูก การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ การตาก การทำความสะอาด บทคัดย่อ การขยายพันธุ์พืช คือ การเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่ง คุณสมบัติและคุณภาพของผลผลิตดีเท่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม ประโยชน์ของการใช้กล้าต้นตอในการเสียบยอด ช่วยให้ ประหยัด ทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ พืชไม่กลายพันธุ์ ได้ต้นพืชเดิมมียอดพันธุ์ดีตามที่ต้องการ พืชมีรากแก้วไม่ล้มง่าย ต้นพืชหากินเก่ง ให้ผลเร็ว เป็นการเพิ่มปริมาณต้นพืชได้เร็ว ต้นพืชทนต่อโรค และสภาพอากาศ


ป้ายระบุ

Vegetable Grafting

ภูมิภาค

Asia