นี้ Article ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: 汉语, Bahasa Indonesia, English,
หรือใช้ Google Translate:  

กรุณาลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานในหน้านี้ [ ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ]

เป็นชุมชนออนไลน์ของสมาชิกภาพซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของเอคโค่ได้เกือบทั้งหมด โดยเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อช่วยบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาให้สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้อีกด้วย เพื่อช่วยให้การติดต่อของสมาชิกสะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากรที่จัดไว้บริการ สมาชิกควรเข้ามาใช้งาน ECHOcommunity.org ให้มากที่สุด โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ และสมาชิกที่ทำงานด้านการพัฒนาที่กำลังทำงานในระดับสากลยังจะได้รับผลประโยชน์พิเศษอีกด้วย [ สมัครสมาชิก ]


โดย: Ken Thompson
ตีพิมพ์แล้ว: 15-07-2016

Seed saving in the tropics lessons learned from the network  0

This article is from ECHO Asia Note #28

For both farmers and researchers in the tropics, seed saving can be very frustrating. In Mondulkiri province, farmers are rarely able to keep seed for more than the six months between harvest and the new planting season. Seeds stored longer than this tend to either pick up moisture from the extra humid air during the wet season and lose viability, or suffer from insect pests that proliferate and destroy the seed. At our resource center, we had wanted to build up a seed inventory of many useful plant species without having to grow out each variety every year. However, similar to the farmers, our seed had often quickly lost viability or was destroyed by pests while stored.

Refrigeration and freezing of most orthodox seeds are well known methods for extending seed life, (See ECHO Asia Note 14 “Vacuum Sealing versus Refrigeration”), but don’t offer an appropriate solution in areas like Mondulkiri province, where electricity, if available, is unreliable and expensive. In partnership with ECHO Asia and with funding from the Presbyterian Hunger Program, staff members at Ntuk Nti have been conducting research over the past year to design and test appropriate options for seed saving. In this article we share some of our findings - useful methods to improve seed storage without electricity that even the poorest and most isolated farmers can use.