นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
11 กันยายน 2023 08:00 น. - 15 กันยายน 2023 17:00 น.
ECHO Global Farm, USA
ผู้นำเสนอ: ECHO
การลงทะเบียนปิดลงแล้ว
ลงทะเบียนโดย:

01 กันยายน 2023 15:32 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Study Coordinator (study@echonet.org)

โทรศัพท์: Phone: 239-567-3329


What is offered:

This course is a deeper dive into sustainable agriculture options for smallholder farmers in the tropics. We will be taking a big-picture view as we look at agroecosystems as a whole. We will then dive deeper into systems function and design as we discuss the following four types of tropical agroecosystems:

  • Conservation Agriculture
  • Sloping Agricultural Land Technology
  • Agroforestry
  • System of Rice Intensification

Course participants will get hands-on experience managing these systems on the ECHO Global Demonstration and Research Farm. 

Language: This course is offered in English

Agroecosystems TAD 2 banner better


ภูมิภาค

North America