นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Ellen Hargrave

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference (17-11-2022)

Session : This workshop will be a time to discuss the various stages of transitioning from one culture to another and healthy ways to manage these transitions.