นี้ Article ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  

กรุณาลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานในหน้านี้ [ ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ]

เป็นชุมชนออนไลน์ของสมาชิกภาพซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของเอคโค่ได้เกือบทั้งหมด โดยเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อช่วยบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาให้สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้อีกด้วย เพื่อช่วยให้การติดต่อของสมาชิกสะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากรที่จัดไว้บริการ สมาชิกควรเข้ามาใช้งาน ECHOcommunity.org ให้มากที่สุด โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ และสมาชิกที่ทำงานด้านการพัฒนาที่กำลังทำงานในระดับสากลยังจะได้รับผลประโยชน์พิเศษอีกด้วย [ สมัครสมาชิก ]


โดย: Abram J. Bicksler, Ph.D

Ean 11thai  0

This article is from ECHO Asia Note #11

Editor: Abram serves as the Coordinator of Sustainability Research and as an Instructor with the International Sustainable Development Studies Institute in Chiang Mai. He also assists the ECHO Asia Impact Center as a technical advisor.

Introduction and Background

Saving your own seeds is a cost-effective way to access crop seed for future planting and to help maintain the planet's plant biodiversity. Whether you plant your own saved seeds, give them away to friends and neighbors, or distribute them through your organization, knowing the viability of your seeds is important. As a follow-up to the article in the January 2011 EC HO Asia Notes, Issue 8, titled "Building your own seed germination chamber for testing seed viability" ( www.echonet.org/repository#1003:d:Build Your Own Seed Germination C abinet), this article will explore the details of several low-cost methods for testing seed viability.